Постійно діючий науково-практичний семінар «Діяльність підрозділів карного розшуку Національної поліції України щодо протидії незаконному заволодінню транспортними засобами»

31 травня – 2 червня 2018 року Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка організовує проведення постійно діючого науково-практичного семінару на тему «Діяльність підрозділів карного розшуку Національної поліції України щодо протидії незаконному заволодінню транспортними засобами».

Під час семінару планується обговорення питань за наступними тематичними напрямами:

  1. Оперативно-розшукові аспекти діяльності підрозділів карного розшуку щодо протидії незаконному заволодінню транспортними засобами.
  2. Особливості оперативної розробки осіб, причетних до вчинення злочинів, пов’язаних з незаконним заволодінням транспортними засобами.
  3. Виявлення та розслідування незаконних заволодінь транспортних засобів на іноземній реєстрації.
  4. Особливості взаємодії підрозділів карного розшуку зі слідчими під час реалізації оперативних матеріалів щодо виявлених фактів незаконного заволодіння транспортними засобами.
  5. Стан взаємодії підрозділів НП України з Прикордонною службою України, Службою безпеки України та іншими правоохоронними органами під час виявлення та розслідування фактів незаконного заволодіння транспортними засобами.
  6. Криміналістичні аспекти протидії незаконному заволодінню транспортними засобами в Україні.
  7. Застосування сучасних інформаційних технологій у протидії незаконному заволодінню транспортними засобами.

До участі в роботі семінару запрошуються керівники оперативних апаратів центральних органів та працівники практичних підрозділів карного розшуку Національної поліції України, СБ України, Державної пенітенціарної служби України, ДНДІ МВС України, Державної прикордонної служби України, ДНДЕКЦ, НДІСЕ МЮ України, а також професори, доценти, викладачі відповідних кафедр, науковці, магістри й ад’юнкти ВНЗ, що займаються дослідженням проблем теорії та практики попередження, припинення та розслідування злочинів.

Робота семінару розпочнеться 31 травня 2018 року у приміщенні університету за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Донецька 1.

Для участі в семінарі необхідно до 15 травня 2018 року надіслати заявку, тези та повідомлення до оргкомітету на поштову та електронну адресу (з позначкою в темі листа «Семінар»). Отримання зазначених матеріалів підтверджуватиметься.

Безпосереднім учасникам семінару необхідно мати довідку про наявність допуску до державної таємниці.

Вимоги до тез доповіді:

– обсяг доповідей – до 10 сторінок, повідомлень – до 7 сторінок;

– мови: українська, російська;

– оформлення текстів: формат А-4, верхнє й нижнє поле – 2 см, ліве – 3 см, праве – 1,5 см, шрифт – Times New Roman, кегль 14, інтервал – 1,5. Шапка статті: індекс УДК, ініціали та прізвища авторів, посада та назва організації і вирівнюються по лівому краю. Назва доповіді пишеться прописними літерами по центру рядка. Нижче через два інтервали подається текст. Список використаних джерел оформлюється в кінці тексту. Літературні посилання оформлюються в квадратних дужках з позначенням порядкового номера літературного джерела за списком  і через кому – номера сторінки (сторінок).

Витрати на участь у семінарі – за рахунок його учасників.

За матеріалами семінару планується видання збірника, авторські екземпляри якого будуть друкуватись власним коштом. Просимо заздалегідь повідомити про час прибуття до м. Сєвєродонецьк та потребу бронювання місця в готелі.

 Координати:

Поштова адреса: 93401, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Донецька, 1.

Телефон: 050-375-41-72 – Бочковий Олексій Васильович.

E-mail: bochkin.0583@gmail.com