Розпочався прийом документів до ад’юнктури/аспірантури ЛДУВС імені Е.О. Дідоренка для здобуття ступеня доктора філософії (PhD)

Прийом до ад’юнктури (за державним замовленням) та до аспірантури (на умовах договору) здійснюється на освітньо-наукову програму «Право» (спеціальність 081 «Право») за такими актуальними науковими напрямами:

  • конституційне право (кафедра державно-правових дисциплін);
  • кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право (кафедра кримінально-правових дисциплін);
  • кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза (кафедри: кримінально-правових дисциплін; організації правоохоронних та судових органів).

 

Підготовка докторів філософії за державним замовленням здійснюється виключно в ад’юнктурі за очною (денною, вечірньою) формою навчання.

До ад’юнктури на денну форму навчання за державним замовленням на конкурсній основі приймаються вступники із числа державних службовців та працівників апарату МВС України, територіальних органів, закладів, установ і підприємств, що належать до сфери управління МВС, та поліцейських, державних службовців і працівників Національної поліції України, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Національної поліції України, які мають стаж роботи (служби) не менше 2 років після здобуття вищої освіти ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста).

Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі за очною (денною, вечірньою) та заочною формою навчання становить чотири роки.

Вступні випробування:

  • вступний іспит зі спеціальності;
  • вступний іспит з іноземної мови.

Особам, які вступають до ад’юнктури (аспірантури) та мають ступінь магістра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, здобутий за іншою галуззю знань (спеціальністю), може бути призначено додаткові вступні випробування відповідно до обраної галузі знань (спеціальності) підготовки в ад’юнктурі (аспірантурі).

Усі вступні випробування проводяться в усній формі.

Вартість підготовки на умовах договору: очна форма (денна, вечірня) 19800,00 грн. за рік; заочна форма – 17 700,00 грн. за рік.

Документи на вступ в ад’юнктуру/аспірантуру університету приймаються до 10 вересня 2022 р.

Детальна інформація за телефоном +38 050 500 09 36 (Viber, Telegram).

E-mail: bondarlivd@gmail.com

Адреса: вул. Національної Гвардії, б. 3, м. Івано-Франківськ, Івано-Франківська обл., 76005