Здобувачі вищої освіти Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка отримали дипломи магістра

  109 здобувачів вищої освіти Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка отримали дипломи магістра.

  Після евакуації університета до м. Дніпра, працівники закладу вищої освіти встановили зв’язок із здобувачами освіти та  допомогли включитись їм в освітній процес з урахуванням місця перебування.

  Результатом плідної та наполегливої діяльності всього колективу Луганського державного університету імені Е.О.Дідоренка став успішний захист результатів стажування та складання атестації у квітні 2022 року здобувачами вищої освіти освітнього рівня «магістр» на заочній формі навчання.

 Дипломи з відзнакою отримали Олена Болоташвілі (група М20-22з, спеціальність «Правоохоронна діяльність»), Вікторія Пилипенко (група М20-03з, спеціальність «Право») та Аліна Заїка (група М20-04з, спеціальність «Право»).

  Особливо треба відзначити слухачів магістратури, які протягом терміну навчання здобували освітній рівень «магістр» одночасно за двома спеціальностями «Право» та «Правоохоронна діяльність». Це Яна Самохвал, Олександр Бєлєнков та Олексій Самойленко. Рішенням екзаменаційних комісій  університету їм присвоєно кваліфікації «магістра права» та «магістр правоохоронної діяльності».

  «Наразі університет створює максимально сприятливі умови навчання для здобувачів освіти на заочній формі навчання, особливо тих, які зі зброєю в руках встали на захист України або займаються волонтерською діяльністю. Ми розробили та впровадили в освітню діяльність спеціальні схеми із використанням корпоративних навчальних ресурсів університету із застосуванням технологій дистанційного навчання, завдяки яким здобувачі освіти можуть навчатися в асинхронному режимі.

  Цьогоріч ми мали випускати  114 магістрів, але через вторгення рф Україну, на жаль, 5 здобувачів освіти не змогли успішно завершити навчання, оскільки ми втратили з ними зв’язок. Усі інші змогли скористатися впровадженими схемами та успішно завершити навчання», – зазначає декан факультету заочного та дистанційного навчання Сергій Гаврик.

  Вітаємо наших випускників та бажаємо якнайшвидшого повернення до звичного життя та перемоги України!

  Перемога за нами!

  Слава Україні!