«Злочини агресії: методологічні та методичні проблеми кримінологічних досліджень»

27 квітня у Луганському державному університеті внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка відбувся науково-практичний семінар «Злочини агресії: методологічні та методичні проблеми кримінологічних досліджень» у режимі онлайн. Організаторами виступили представники кафедри соціально-гуманітарних дисциплін; кафедри кримінально-правових дисциплін та  кафедри тактико-спеціальної та домедичної підготовки.

У семінарі взяли участь науковці та науково-педагогічні працівники ЛДУВС імені Е.О. Дідоренка, ДНДІ МВС України, Академії державної пенітенціарної служби, Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса Національної академії правових наук України, Національного юридичного університету імені Я. Мудрого, Національного університету «Одеська юридична академія», Національного технічного університету «ХПІ», а також  юристи-практики, аспіранти та інші зацікавлені особи.

Під час семінару обговорювались проблеми емпіричних досліджень злочинності в контексті викликів воєнної ситуації; філософський, соціологічний, психологічний, юридичний та інші підходи до вивчення злочинів агресії; використання сучасних інформаційних технологій у емпіричних дослідженнях воєнних злочинів. Особливу увагу учасників семінару викликали питання латентності злочинів агресії, якості джерел інформації про воєнні злочини та особливості використання різних методик емпіричних досліджень.

При підведенні підсумків науково-практичного семінару наголошувалось на необхідності постійного вдосконалення методології, методики та організації кримінологічних досліджень з воєнної проблематики, враховуючи їх сучасну актуальність.