Бінарні заняття з кримінального процесу за участю адвоката

Представники кафедри кримінально-правових дисциплін активно працюють над залученням практичних працівників до проведення бінарних занять. І здійснення навчання у дистанційному режимі не є тому перепоною.

Так, нещодавно за участю випускника університету, адвоката Владислава Гамова, провели бінарне заняття з навчальної дисципліни «Кримінальний процес» з курсантами 2 курсу за спеціальністю 262 «Правоохоронна діяльність» Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка.

Під час заняття за темою «Суд, сторони та інші учасники кримінального провадження» розглядалися питання щодо правового статусу захисника та функції захисту в кримінальному провадженні, діяльності захисника та стадії розслідування як наслідку реалізації права особи на захист та кваліфіковану правову допомогу.

Тема заняття викликала жвавий інтерес із боку курсантів: Володимир Пономарьов, Тетяна Хамчич, Аліна Кірічева, Дар’я Краснопьор, Анастасія Чумак актуалізували проблемні питання реалізації функції захисту у кримінальному провадженні. На усі питання здобувачів освіти відповів  Владислав Гамов,   підкріпивши відповіді прикладами з власної адвокатської практики, які стануть у нагоді майбутнім правоохоронцям.