Викладачі ЛДУВС імені Е.О. Дідоренка підготували практикум з кваліфікації, криміналістичної тактики та методики розслідування кримінальних правопорушень проти інтересів держави та суспільства

Доцент кафедри кримінально-правових наук ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, кандидат юридичних наук, доцент Сергій Головкін та доцентка кафедри кримінально-правових наук ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, кандидатка юридичних наук Олена Одинцова підготували та опублікували практикум з кваліфікації, криміналістичної тактики та методики розслідування кримінальних правопорушень проти інтересів держави та суспільства.

Навчальне видання містить завдання із кваліфікації, а також тактики і методики розслідування кримінальних правопорушень проти інтересів держави та суспільства. Низка завдань має комплексний характер, оскільки їх виконання вимагає від здобувачів вищої освіти поєднання навичок із застосування норм кримінального права при кваліфікації та  визначення їх криміналістичної характеристики, побудови і перевірки версій, планування  розслідування, використання спеціальних знань. В основі розроблених завдань – повідомлення МВС та інших правоохоронних органів про виявлені кримінальні правопорушення проти інтересів держави та суспільства, а також судова практика. Розміщені у практикумі  QR-коди посилань на зазначені джерела дозволять здобувачам вищої освіти швидко отримувати доступ до них та сприятимуть формуванню навичок роботи із юридичним текстом та аналізу юридично значущих обставин.  

Книга розрахована на здобувачів вищої освіти ступеня бакалавра за спеціальностями 081 «Право» та 262 «Правоохоронна діяльність», може бути використана для самостійної роботи та практичних занять з дисциплін «Кримінальне право», «Кримінально-правова кваліфікація», «Криміналістика» і «Криміналістична методика».