УВАГА! ЗАПРОШУЄМО НА НАВЧАННЯ!

Прийом до ад’юнктури (аспірантури) для здобуття третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ступеня доктора філософії (PhD) здійснюється на освітньо-наукову програму «Право» (спеціальність 081 «Право») за такими науковими напрямами:

 1. конституційне; муніципальне право;
 2. кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право;
 3. кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза.

Підготовка, строк якої складає 4 роки (незалежно від форми навчання),  здійснюється за очною та заочною формами навчання.

Строк подачі документів триватиме до 24 серпня 2021 року. Детальніше  можна ознайомитись за посиланням https://lduvs.edu.ua/aspirantura/

 За запитаннями до декана факультету № 2 звертатися за телефоном 0505000936; 0983260826.

 

Ми пропонуємо:

 • потужний науковий та науково-педагогічний склад;
 • фахове видання – Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка (https://journal.lduvs.lg.ua/index.php/journal);
 • доступ до ресурсів наукової бібліотеки;
 • електронний репозитарій;
 • доступ до баз даних бібліотек партнерів та репозитаріїв: національний репозитарій академічних текстів, ELibUkr, електронна бібліотека НАПрН України та НАН України, Old Printed Books та багато інших;
 • ресурси локального доступу з мережі наукової бібліотеки: наукометричні платформи Web of Science та Scopus, бази даних ScienceDirect, Springer Link, ЕБС polpred, інтернет-бібліотека Wiley, Oxford University Press, Прецедент, LigaZakon, Закон он-лайн та інші;
 • отримання профіля в соціальних мережах для науковців: edu, Google Scholar, Ukrainian Scientists Worldwide, ResearchGate;
 • отримання національних та міжнародних ідентифікаторів науковця: Google Scholar, ORCID, ResearcherID, Web of Science, Scopus, Index Copernicus та інші;
 • організація проведення соціологічних опитувань та аналітичних досліджень;
 • залучення до законотворчої діяльності, підтримка у створенні та реєстрації законопроєкту за результатами дослідження;
 • національні та міжнародні відрядження.

Додатково повідомляємо, що відповідно до наказу МВС України від 06.04.2016 № 260 (зі змінами) ад’юнктам денної форми навчання виплачується грошове забезпечення, яке вони отримували за основною штатною посадою до зарахування на навчання, з розрахунку посадового окладу, окладу за спеціальним званням, надбавки за стаж служби в поліції, надбавки за специфічні умови проходження служби та премія. Ад’юнктам також надається матеріальна допомога для оздоровлення та матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань!