Лекція із залученням наукового співробітника Державного науково-дослідного інституту МВС України

За сприяння першого проректора Миколи Карчевського для курсантів та магістрів ЛДУВС імені Е.О. Дідоренка зорганізовано цикл лекцій від наукових співробітників Державного науково-дослідного інституту МВС України.

Так, з використанням платформи дистанційного навчання ЛДУВС імені Е.О. Дідоренка, лекцію на тему «Організаційно-правові проблеми формування ціннісних орієнтирів у дітей в інформаційному просторі» прочитала провідний науковий співробітник науково-дослідної лабораторії проблем правового та організаційного забезпечення діяльності Міністерства, докторка юридичних наук, доцентка Алла Ковальчук.

 

Зацікавленість здобувачів вищої освіти університету викликали окремі уточнення в законі України «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України», сформульовані лекторкою, серед яких: втручання в особисте і сімейне життя особи, крім випадків передбачених законом, заподіяння шкоди честі і гідності особи, розголошення будь-якої інформації, яка може призвести до вказання на особу неповнолітнього правопорушника без його згоди і згоди його законного представника.