Здобувач вищої освіти взяв онлайн участь у міжнародній науково-практичній конференції (London, England).

Ад’юнкт першого року навчання ЛДУВС імені Е. О. Дідоренка Сергій Коваленко, який здобуває ступень доктора філософії у галузі права та закріплений за кафедрою організації правоохоронних та судових органів, науковий керівник к.ю.н., доцент Яковенко М.О., дистанційно (онлайн) взяв участь у XXII Міжнародній науково-практичній конференції «Interaction of society and science: prospects and problems», яка проходила 20-23 квітня 2021 року у Лондоні, Англія.
Стаття Сергія Коваленка «Окремі проблеми розслідування та доказування кримінальних правопорушень проти виборчих прав громадян, вчинених на місцевих виборах» опублікована в Збірнику матеріалів XXII Міжнародної науково-практичної конференції («Interaction of society and science: prospects and problems» (April 20-23, 2021) London, England).