Лекція для аспірантів та ад’юнктів університету

На запрошення Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, 23 квітня гостьову лекцію для аспірантів та ад’юнктів університету провів провідний вчений України в галузі кримінології – завідувач кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України Богдан Миколайович Головкін. Тема лекції: «Причини та умови злочинної поведінки». ЛДУВС імені Е.О. Дідоренка висловлює щиру вдячність професорові Богдану Головкіну за цікавий та оригінальний формат проведення аудиторного заняття на освітньо-науковій програмі доктора філософії.