ЛДУВС імені Е.О. Дідоренка активно залучає до реалізації освітнього процесу на освітньо-науковій програмі ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 «Право» провідних учених України

Алгоритм підготовки докторів філософії передбачає здобуття теоретичних знань, умінь, навичок та інших компетентностей, достатніх для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі професійної та дослідницько-інноваційної діяльності, а також проведення власного оригінального наукового дослідження, у тому числі напрацювання соціального капіталу внаслідок партнерської взаємодії з провідними фахівцями та науковцями України та зарубіжжя.

На запрошення кафедри кримінально-правових дисциплін аудиторне заняття для аспірантів та ад’юнктів провів провідний вчений – академік Національної академії правових наук України, завідувач кафедри криміналістики Одеської національної юридичної академії, д.ю.н., проф. Валерій Тіщенко. Тема заняття: «Наукові проблеми розвитку криміналістичної методики розслідування кримінальних правопорушень». Університет висловлює вдячність професорові за пізнавальну лекцію та висловлює сподівання на подальшу співпрацю.