Аудиторні заняття для аспірантів за участю експертів 

Обов’язковою умовою набуття аспірантами спеціальних (фахових) компетенцій з наукового напряму «Криміналістика та судова експертиза» є ознайомлення із сучасними можливостями техніко-криміналістичного та судово-експертного забезпечення досудового розслідування кримінальних проваджень.

 

Протягом тижня для аспірантів та ад’юнктів Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка денної й заочної форми навчання були зорганізовані заняття у форматі веб-конференції з залученням провідного фахівця Національного наукового центру «Інститут судових експертиз» ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса, професора Ірини Петрової та завідувача сектору почеркознавчих досліджень, технічного дослідження документів та обліку відділу криміналістичних видів дослідження Луганського НДЕКЦ МВС Катерини Радченко.

Пані Катерина розглянула проблемні питання «компетентне наслідування» і способи встановлення даного факту, класифікація підписів, виконаних з наслідуванням за механізмом їх генерації, фактори, які визначають складність ідентифікації виконавця несправжніх підписів, виконаних з наслідуванням та шляхи їх подолання.

Активну участь у обговоренні тематики використання спеціальних знань у кримінальному провадженні взяли здобувачі вищої освіти Денис Снітко, Володимир Парфьонов, Лілія Коростильова та Сергій Коваленко.