Онлайн-заняття для аспірантів і ад’юнктів, які готують дисертаційні дослідження за науковим напрямом «криміналістика та судова експертиза»

Обов’язковим компонентом сучасної моделі підготовки здобувачів за освітньо-науковою програмою ступеня «доктора філософії» є здобуття компетентностей, необхідних для подальшої професійної діяльності з урахуванням інтересів аспірантів та ад’юнктів. Це, зокрема досягається шляхом залучення до аудиторних занять експертів галузі і сучасних тенденцій розвитку спеціальності.
Так, 04 лютого 2021 року кафедрою кримінально-правових дисциплін факультету підготовки фахівців для підрозділів Національної поліції України зорганізовано проведення заняття для аспірантів і ад’юнктів, які готують дисертаційні дослідження за науковим напрямом «криміналістика та судова експертиза». Заняття на тему: «Актуальні проблеми криміналістичної методики досудового розслідування кримінальних правопорушень» проведено професоркою кафедри криміналістики та судової експертизи Національної академії внутрішніх справ, докторкою юридичних наук, професоркою Юлією Чорноус.
Під час заняття були висвітлені питання криміналістичної класифік%Dції кримінальних правопорушень, міжнародного співробітництва у кримінальному провадженні, криміналістичного забезпечення досудового розслідування окремих категорій правопорушень, які допоки не знайшли наукової розробки. У процесі заняття, надані ґрунтовні відповіді та поради у підготовці дисертацій аспірантів Сергія Коваленка, Володимира Парфьонова, Дениса Снітка з питань використання спеціальних знань при розслідуванні злочинів проти довкілля, незаконного обігу культурних цінностей, особливостей розслідування кримінальних правопорушень проти виборчих прав громадян, вчинених на місцевих виборах тощо. Університет висловлює щиру вдячність пані Юлії за плідну співпрацю.