Для здобувачів ступенів вищої освіти «магістр» та «доктор філософії» проведена серія лекцій

З метою висвітлення сучасних вимог до підготовки та опублікування статей у наукових фахових журналах, зокрема тих, які індексуються у науковометричних базах Scopus і Web of Science, підвищення якості підготовки таких статей завідувачем кафедри кримінально-правових дисциплін Євгеном Письменським проведено консультацію з теми: «Підготовка наукових статей та вимог щодо ix подання до фахових наукових видань та видань, які індексуються в міжнародних науко метричних базах».

Для покращення стану з дотриманням академічної доброчесності, практичним втіленням чеснот сумлінного написання аспірантами академічних текстів завідувачем кафедри державно-правових дисциплін Володимиром Нестеровичем було проведено консультацію з теми: «Забезпечення академічної доброчесності під час наукової роботи». 

Доцентом кафедри кримінально-правових дисциплін Оленою Одинцовою було зорганізоване та проведене додаткове заняття на тему «Вимоги антикорупційного законодавства під час підготовки наукової роботи та навчання. Лекція була спрямована на те, щоб нагадати здобувачам вищої освіти про антикорупційні кримінально-правові та адміністративно-правові заборони у сфері, до якої вони мають безпосереднє відношення, формувати у них поважне ставлення до діючих етичних та правових вимог до науково-дослідної  сфери та освітнього процесу.

Для здобувачів ступенів вищої освіти «магістр» та «доктор філософії» з метою підвищення якості поданих авторами статей до наукового видання «Вісник Луганського університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка» завідувачкою редакційно-видавничим відділенням відділу організації наукової роботи університету Людмилою Комленко було проведено консультацію з теми: «Особливості написання наукових статей» за стандартом АРА (відповідно до Вимог журналу, а також згідно з нормами ДСТУ 8302:2015 та на виконання наказу МОН № 40 від 12.07.2017 р.)