Професійний діалог зі здобувачами вищої освіти ЛДУВС імені Е.О. Дідоренка

Доцентом кафедри юридичної лінгвістики та практичної психології Оленою Богучаровою спільно з завідувачкою відділенням психологічного забезпечення ВКЗ Олександрою Бурлаченко було проведено заняття у формі професійного діалогу, під час якого курсанти 4 курсу та студенти 2 курсу  обмінялися досвідом, відповідними знаннями та навичками щодо професійного спілкування з різними категоріями осіб.

 

«Ефективне вирішення професійних завдань у процесі виконання службової діяльності працівниками Національної поліції України потребує наявності у них певного рівня психологічних знань, умінь та навичок, а також розвинених професійно важливих рис особистості. Однією з інтегральних особистісних характеристик, що відбиває рівень професіоналізму правоохоронця, є його комунікативна компетентність, тобто вміння грамотно та ефективно спілкуватися,  насамперед, з об’єктом службової діяльності, з громадянами, колегами, а також із представниками засобів масової інформації», – зауважила Олена Богучарова.

«Для поліцейських спілкування є інструментом виконання функціональних обов’язків, та виступає основним засобом реалізації всіх сторін правоохоронної діяльності. Саме тому працівникам поліції необхідно знати як володіти загальними  закономірностями спілкування, особливості їх проявів у конкретних умовах службової діяльності, володіти технологіями та психотехніками спілкування, тобто бути здатними ефективно взаємодіяти з оточуючими в системі міжособистісних стосунків», – зазначила Олександра Бурлаченко.