Legal issues of environmental protection and environmental rights

09 грудня в Луганському державному університеті внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка в рамках вивчення навчальних дисциплін «Екологічне право» та «Іноземна мова» кафедрами іноземних мов та організації правоохоронних та судових органів був зорганізований круглий стіл «Правові проблеми захисту довкілля та екологічних прав». Під час заходу курсанти та студенти 4 курсу підготували доповіді та обговорили екологічні проблеми в Україні та світі англійською мовою.

    

Зокрема, молодь зупинилася на актуальних питаннях забруднення атмосферного повітря в Україні, дефіциті питної води, утилізації відходів, вирубки лісів, забезпечення доступу до екологічної інформації та правових проблем умов утримання диких тварин у неволі.