Онлайн-зустріч із суддею Великої Палати Верховного Суду

06 листопада кафедрою кримінально-правових дисциплін факультету підготовки фахівців для підрозділів Національної поліції України зорганізовано проведення для курсантів та студентів 3-го та 4-го курсів університету факультативного заняття з дисципліни «Кримінальний процес» та тему: «Запобіжні заходи у кримінальному процесі України». Заняття проведено суддею Великої Палати Верховного Суду, професором кафедри правосуддя Інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка докторкою юридичних наук, професоркою Олександрою Яновською.

 

Вибір теми заняття обумовлений її вагомістю для науки кримінального процесу та правозастосовної практики, оскільки одним із найбільш важливих кримінальних процесуальних інститутів є запобіжні заходи, застосування яких пов’язано з обмеженням конституційних прав особи.

Пані Олександрою, на підставі результатів аналізу чисельних рішень ЄСПЛ стосовно різних країн світу, виокремлені основні порушення, що мають місце у національній та міжнародній правозастосовній практиці при застосуванні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, серед яких, зокрема: тримання під вартою без будь-якого рішення, відсутність у рішенні обґрунтування й визначеного строку тримання під вартою, тримання під вартою після засудження, неефективність оскарження тощо. Констатовано, що гіпотези норм кримінального процесуального інституту запобіжних заходів є складними. Обставинами, які обумовлюють їхню складність, є: «присутність» норм кримінального права і норм-засад та інших процесуальних норм розділу 1 КПК України, а також норм, в яких викладені підстави до застосування усіх заходів забезпечення кримінального провадження; викладення як мети, так і підстав та «допустимих» ризиків застосування запобіжних заходів; положення щодо пропорційності втручання в права і свободи особи, щодо якої буде вирішуватися питання про застосування запобіжного заходу.

Водночас, під час проведення заняття курсантами Владиславом Гариленком, Дмитром Нікульниковим, Ліною Грозик та Оленою Орлановою було продемонстровано високий рівень підготовки, отриманий під час основних аудиторних занять під час вивчення даної навчальної дисципліни.

Університет висловлює вдячність шановні професорці Олександрі Яновській за якісне та цікаве заняття та сподівається на продовження співпраці.