Онлайн-захід «Запобігання та протидія випадкам домашнього насильства та іншим формам насильства»

26 листопада для студентів заочної форми навчання професором кафедри державно-правових дисциплін Олександром Любчиком був зорганізований круглий стіл на тему: «Запобігання та протидія випадкам домашнього насильства та іншим формам насильства».

«На початку ХХІ сторіччя Україна стала однією з перших країн Східної Європи, яка визнала домашнє насильство важливою суспільною проблемою, позбавивши кривдників можливості ховатись за ширмою невтручання у приватне життя. Втім схвалений ще у 2001 р. Закон України «Про попередження насильства в сім’ї», хоча й вказував на правові та організаційні засади попередження та юридичну відповідальність за вчинення насильства в сім’ї, проте не містив ефективних заходів припинення такого насильства, впливу на кривдника та допомоги постраждалим особам», – розпочав захід Олександр Любчик.

Учасники круглого столу говорили про основні цілі та принципи запобігання домашньому насильству та насильству стосовно жінок та боротьби з цими явищами, акумульованими у Стамбульській конвенції, які були всебічно втілені у Законі України «Про запобігання та протидію домашньому насильству».

«Окремо слід наголосити, що з метою впровадження комплексної політики Стамбульська конвенція вимагає від держави регулярно збирати відповідні дезагреговані статистичні дані про випадки всіх форм насильства, які підпадають під сферу застосування цієї Конвенції. У відповідь на цю вимогу в Україні передбачено запровадження унікального за своїм комплексним підходом Єдиного державного реєстру випадків домашнього насильства та насильства за ознакою статі (відповідно до вимог статті 16 Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству»)», – зазначив пан Олександр.

Слухачі розглянули запроваджені, в результаті законодавчої реформи, міжнародні стандарти та кращі світові практики у запобігання і протидії випадкам насильства. Зокрема, зупинилися на нових юридичних інструментах, як терміновий заборонний припис і обмежувальний припис та обговорили особливості діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та насильства за ознакою статі.