Бінарні заняття з кримінального процесу зі слухачами факультету заочного та дистанційного навчання

Кафедра кримінально-правових дисциплін факультету підготовки фахівців для підрозділів Національної поліції України продовжує залучати практичних працівників до проведення бінарних занять на системному рівні. Здійснення навчання у дистанційному режимі надає у цьому додаткові можливості.

19 листопада за участю працівників прокуратури Луганської області Володимира Парфьонова та Андрія Ковальова було проведено бінарне заняття з навчальної дисципліни «Кримінальний процес» зі слухачами 3 курсу групи 18-07з за спеціальністю 081 «Право» факультету заочного та дистанційного навчання.

У ході Teams-конференції за темою: «Закінчення досудового розслідування» розглядались питання відкриття матеріалів досудового розслідування після його завершення, яке є процесуальною дією, що забезпечує реалізацію права на справедливий суд у його процесуальному аспекті та аналізувались правові позиції Верховного Суду і Європейського суду з прав людини щодо обсягів відкриття матеріалів досудового розслідування, що стосуються негласних слідчих (розшукових) дій.

Під час заняття Андрій Ковальов та Володимир Парфьонов висвітлили проблемні питання відкриття стороною обвинувачення матеріалів досудового розслідування щодо негласних слідчих (розшукових) дій та відповіли на слушні запитання слухачів.