Аспірантки ЛДУВС імені Е.О. Дідоренка стали переможницями Всеукраїнського конкурсу малих грантів

24 листопада відбулось засідання конкурсної комісії  та підбиття підсумків Всеукраїнський конкурс малих грантів для молодих вчених в галузі кримінального права, кримінології та кримінально-виконавчого права, зорганізованого «Всеукраїнською асоціацією кримінального права».

В основу оцінки наукових робіт закладалися такі критерії як аргументованість вибору теми дослідження, чіткість постановки проблеми, мети та завдань дослідження; самостійність, оригінальність і доказовість суджень, наявність елементів наукової новизни, повнота розкриття теми, обґрунтованість висновків.

Наукові роботи аспіранток Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка ввійшли у фінал та отримали гранти:

Анна Ведернікова «Європейський досвід кримінально-правового регулювання булінгу» –2 місце;

Альона Сербіна «Принципи криміналізації незаконного перетинання державного кордону України та їх дотримання у світлі реформування кримінального законодавства України» – фіналіст.

Усі роботи молодих вчених, які вийшли в фінал, будуть опубліковані в Віснику Асоціації кримінального права України.