Навчальний посібник «Фахова мова правника» з елементами інтерактивних технологій

Вийшов друком навчальний посібник «Фахова мова правника» з елементами інтерактивних технологій викладачів кафедри юридичної лінгвістики та практичної психології ЛДУВС імені Е.О. Дідоренка. Укладачам головно йшлося про вдумливе, дослідницьке вивчення мови задля підвищення інтелектуального рівня майбутніх правників, віднайдення своєї ідентичности, їхню дієву мовленнєву поведінку в професійній сфері.

Ідею пропонованого посібника втілено через репродуктивні, проблемно-пошукові, евристичні завдання, а також за допомогою QR-кодів інформаційних ресурсів (додаткові матеріали, презентації, відеовиступи, які спонукають до певних рефлексій, виснувань).