Дистанційний навчальний курс для здобувачів ступеню доктора філософії

Здобувачі ступеню доктор філософії успішно опанували дистанційний навчальний курс «Робота 2.0. Організація спільної діяльності за допомогою інформаційних технологій» на платформі Системи комплексного інформаційного супроводження освітніх проектів в сфері протидії кібертероризму (http://combatcyber.org/)

Основна мета курсу – ознайомлення здобувачів з можливостями використання сучасних інформаційних технологій в організації спільної діяльності під час проведення наукових досліджень та реалізації освітнього процесу.

Курс передбачає розгляд таких тем, як хмарні технології та спільна робота з документами, спільна робота з електронними таблицями та формами, підготовка та проведення презентацій, основи представлення графічних даних, створення цільових сторінок («сайтів-візитівок») та напрями їх використання під час спільної роботи. Кожна складова курсу містила, як теоретичну, так і практичну частину, а в якості підсумкового контролю здобувачам було запропоновано розробити комплексне рішення – сайт-візитівку власної ініціативи або проекту, для чого необхідно використати всі отримані знання на курсі. Наскрізною прикладною ідеєю курсу стало вирішення таких практичних завдань, як оптимізація проведення спільних наукових досліджень та розробок, а також організації спільної роботи у дистанційному режимі, що особливо актуалізується в умовах загострення поширення коронавірусу COVID-19.

Здобувачка ступеню доктор філософії Альона Шокун відзначила, що здобуті знання він зможе ефективно використовувати не лиш під час професійної діяльності, а й у повсякденному житті. Особливо приємно те, що всі матеріали курсу залишаються у відкритому доступі, а отже, існує можливість у будь-який зручний час звернутися до нього аби актуалізувати отримані знання та поспілкуватися з викладачами курсу.