Конференція до Дня слов’янської писемності та культури

До Дня слов’янської писемності та культури в університеті третій рік поспіль проводиться конференція «Духовність через призму слов’янських мов, літератур». Цьогоріч вона відбулася 25 травня в онлайн режимі.

Ідея конференції висвітлена через розгляд актуальних проблем розвитку мови в сучасному світі, літератури, інтерпретації художнього тексту, сучасної правничої термінології, мови документів, комунікацій в українських версіях соціальних мереж тощо в наукових поглядах молоді, залучення яких до наукових досліджень є одним із пріоритетних напрямів діяльності університету.

У науковій розвідці Сергія Бичкова йшлося про генезу української мови в гіпотезах та концепціях мовознавців. Про внесок Івана Франка в розвиток української літературної мови, який уважав літературну мову «репрезентанткою національної єдності», про його державно-правові погляди  наголосив у доповіді Михайло Бичков.

«На жаль, масове сприйняття Франка ґрунтується на усвідомленні його тільки як письменника. У колективному уявленні про Франка майже немає місця для усвідомлення його як ученого, що виявив глибокі та оригінальні міркування в різних сферах науки: філософії, економіки, політології, історії і, зокрема  в праві. Франко не був фаховим юристом (мав учений ступінь доктора філософії), проте його енциклопедичні знання сприяли формуванню власних поглядів на правові явища й процеси сучасної йому дійсності, які є актуальними завдяки їх гуманістично-демократичній спрямованості», – зазначив Михайло Бичков

Проблему громадянської гідності порушено в доповіді Аліни Ползік. Витоки злочину, проблему функціонування кримінального сюжету і пов’язаної з ним типології персонажів-злочинців, «механізм» розкриття злочину у творчості українських письменників висвітлили Данило Соснін, Аліна Язова і Дарина Гончарова.

Про духовну взаємодію білоруських та українських письменників, зокрема білоруського письменника Івана Лагвіновича йшлося у виступі Віолетти Котлярової.

Джерела формування української правничої термінології стали предметом розвідки Вікторії Шевченко, а синтетичний характер мови законодавства – Дарини Бахтін; про важливість правильного укладання документів розповіла Карина Мінус.

Під час обговорення наукових повідомлень молодіж висловила свої враження: «Тематика конференція актуальна» (Михайло Бичков). «Почуте спонукає до роздумів, переосмислень, до нових досліджень» (Язова Аліна). «Дає змогу ліпше зрозуміти важливість знань» (Карина Мінус).