Освітня платформа для слухачів «Академії поліції»

Керівництвом Луганського центру первинної професійної підготовки «Академія поліції» ЛДУВС імені Е.О. Дідоренка завдяки сучасним технологіям вжито заходів щодо забезпечення безперервності освітнього процесу під час надзвичайної ситуації в країні.

Для слухачів центру, які на період карантинних заходів направлені до територіальних органів поліції, в Академії на базі Microsoft Teams створена освітня платформа, використання якої дозволяє підтримувати постійний зв’язок «слухач-викладач» для більш успішного опанування індивідуальних планів навчання, підготовки до Державної кваліфікаційної атестації в онлайн режимі.