Співробітника університету обрано експертом Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти

За результатами конкурсного добору (тренінг, подвійне тестування) завідувача кафедри організації правоохоронних та судових органів, д.ю.н. Сергія Іваницького обрано експертом з акредитації освітніх програм Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Відповідну інформацію оприлюднено на сайті НАЗЯВО: https://naqa.gov.ua/wp-content/uploads/2020/02/%d0%bd%d0%bf%d0%bf-%d1%802801.pdf.

Згідно Закону України “Про вищу освіту” Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти проводить акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти; здійснює інституційну акредитацію; розробляє вимоги до рівня наукової кваліфікації осіб, які здобувають наукові ступені, розробляє порядок їх присудження спеціалізованими вченими радами закладів вищої освіти (наукових установ); акредитує незалежні установи оцінювання та забезпечення якості вищої освіти, а також здійснює інші повноваження, передбачені законом.