До уваги студентів Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка!

Повідомляємо Вас про те, що за результатами зимової екзаменаційної сесії у Луганському державному університеті внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка відраховано 4-х курсантів 1-го курсу, які навчалися за спеціальністю «Правоохоронна діяльність».

У зв’язку з наявністю 4-х вакантних місць на денній формі навчання на державній формі замовлення за спеціальністю «правоохоронна діяльність»,  Ви можете взяти участь у конкурсі та бути, на підставі наказу МВС України від 07.09.2009 № 381 «Про затвердження Положення про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення курсантів (слухачів) вищих навчальних закладів МВС», переведені на навчання за державним замовленням. Згідно п.5.8. вказаного наказу «переведення осіб, які навчаються на умовах договору з фізичними та юридичними  особами,  на  навчання  за  державним замовленням  у  ВНЗ здійснюється  відповідно  до  вимог чинного законодавства за наявності вакантних місць, у межах ліцензійного обсягу,  після завершення курсу навчання  на наступний  курс,  за умови успішного навчання (отримання оцінок “відмінно” та “добре” з усіх  навчальних дисциплін та індивідуальних завдань), за рекомендацією Вченої ради ВНЗ, за умови проходження ВЛК та психологічного  обстеження,  погодження та оформлення особової справи  підрозділом кадрового забезпечення органу внутрішніх справ за місцем реєстрації особи. Рішення про  переведення ухвалюється приймальною комісією ВНЗ після проведення перевірки рівня фізичної підготовленості особи та погодження з ДОН».

За додатковою інформацією звертатись до відділу кадрового забезпечення Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка.