Наукова діяльність курсантів

Тези курсантки 3 курсу ЛДУВС імені Е.О. Дідоренка Анастасії Назаренко надруковані в збірнику матеріалів круглого столу «Державотворчі процеси в Україні та зарубіжних країнах: історичний аспект» (до 1000-річчя з початку правління Ярослава Мудрого). У своїй роботі пані Анастасія, під науковим керівництвом старшого викладача кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Вікторії Пилипенко, дослідила тему «Анархізм в Україні: історіографія питання».