Набуття курсантами навичок практичної роботи з ЄРДР

Викладачами кафедр організації правоохоронних та судових органів й кримінально-правових дисциплін запроваджено в освітній процес комп’ютерну програму «Навчальний ЄРДР», розроблену авторським колективом Харківського національного університету внутрішніх справ. Функціонал програмного продукту «Навчальний ЄРДР» надає можливості розподілення ролей «адміністратор», «викладач», «курсант». Роль «курсант» дозволяє реєструвати правопорушення, заносити всі дані в імітовану єдину базу даних та обробляти їх.  

У навчальній версії відтворено практично весь функціонал слідчого, що значно допоможе випускникам ЗВО системи МВС України на початковій стадії роботи. Роль «викладач» дозволяє перевіряти правильність інформації, яку вносять курсанти. Роль «адміністратор» дозволяє розподіляти ролі «викладач» і «курсант», генерувати логіни та паролі, переглядати історію активності користувачів.