У Луганському державному університеті внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка (IV рівня акредитації) оголошено конкурс на заміщення вакантної посади науково-педагогічних працівників

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 36 та ч. 11 ст. 55 Закону України «Про вищу освіту», ст. 54 Закону України «Про освіту», Положення про порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними контрактів (трудових договорів) Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка оголошено конкурс на заміщення посади декана факультету заочного та дистанційного навчання.
Заяви подаються особисто кандидатом до відділу кадрового забезпечення. 
Особи, які бажають взяти участь у конкурсному відборі та не працюють в університеті, подають до відділу кадрового забезпечення заяву про участь у конкурсному відборі на ім’я ректора, до якої додаються такі документи:
– заповнений особовий листок з обліку кадрів;
– одну фотокартку розміром 4 x 6 см;
– копії документів про освіту, науковий ступень, вчене звання (засвідчені
відповідно до чинного законодавства);
– список наукових праць, які свідчать про професійний рівень
претендента;
– копію паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду;
– документи, які підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років (засвідчені згідно з чинним законодавством України копії дипломів, сертифікатів, свідоцтв, інших передбачених чинним законодавством України документів);
– згоду на обробку персональних даних.
– довідку про відсутність судимості.
Особи, які працюють в університеті, для участі в конкурсному відборі подають до відділу кадрового забезпечення  заяву на ім’я ректора, список наукових праць та звіт про наукову, педагогічну, методичну та виховну роботу за період, що передував конкурсу.
Термін подачі заяв на участь у конкурсі – до 17 червня 2019 року.
Телефон відділу кадрового забезпечення – (6452) 9-07-77
(м. Сєвєродонецьк, вул. Донецька,1)