Співробітника університету обрано до складу науково-методичної комісії МОН України 

За результатами конкурсного добору завідувача кафедри організації правоохоронних та судових органів, доктора юридичних наук Сергія Іваницького обрано до складу Науково-методичної комісії (підкомісія 262 Правоохоронна діяльність) сектору вищої освіти науково-методичної ради Міністерства освіти та науки України.

Відповідний Наказ № 582 від 25.04.2019 р. розміщений на сайті МОН України (https://mon.gov.ua/ua/npa).

Бажаємо Сергію Олександровичу плідної праці на ниві науково-методичного забезпечення правоохоронної діяльності !