Запрошуємо на навчання!

Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка запрошує на навчання до ад’юнктури (аспірантури) за денною та заочною формами навчання для здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 «Право».

Фінансування підготовки здобувачів здійснюється за рахунок коштів:

– Державного бюджету України – за державним замовленням;

– фізичних або юридичних осіб – на умовах договору.

Для здобуття ступеня доктора філософії до університету приймаються особи, які здобули ступінь вищої освіти магістра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста.

До ад’юнктури на конкурсній основі приймаються особи середнього і вищого складу поліції, цивільні особи, які працюють на підприємствах, в установах, закладах, що належать до сфери управління МВС або Національної поліції України, які мають стаж роботи (служби) не менше 2 років після здобуття вищої освіти ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста).

Нормативний строк підготовки здобувачів доктора філософії – чотири роки.

Для отримання більш докладної інформації про терміни подачі документів та прийом вступних випробувань прохання звернутися у відділ організації наукової роботи університету або за номерами телефонів:

(050) 500 09 36

(098) 326 08 26