У Луганському державному університеті внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка відбувся науково-практичний семінар

11 січня 2019 року набрали чинності зміни до КК України, внесені згідно із Законом України від 06 грудня 2017 року «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України з метою реалізації положень Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами».З-поміж іншого зазначені зміни спрямовані на посилення кримінально-правового захисту осіб, які потерпіли від домашнього насильства або насильства за ознакою статі. Вони істотним чином змінюють усталені підходи до кримінально-правового забезпечення охорони статевої свободи та статевої недоторканості, а отже, потребують тлумачення, на яке зможуть спиратись правозастосовці під час своєї практичної діяльності.   

З метою роз’яснення новел кримінального законодавства України щодо відповідальності за секс-делікти 11 січня у Луганському державному університеті внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка був організований і проведений науково-практичний семінар, під час якого обговорювались актуальні питання про зміни у КК України щодо злочинів у сфері статевих відносин. Семінар проводив завідувач науково-дослідної лабораторії з проблем попередження, припинення та розслідування злочинів територіальними органами Національної поліції України ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Олександр Дудоров.  

Доповідач зосередив увагу присутніх на новій нормативній базі, а так само сучасних літературних джерелах у відповідній сфері, висвітлив основні відмінності ст. 152 КК України в редакції Закону від 6 грудня 2017 р. порівняно з попередньою редакцією цієї статті, розглянув проблемні питання тлумачення і застосування оновлених кримінально-правових заборон, присвячених статевим злочинам.

У заході взяли участь науково-педагогічні працівники університету, працівники слідчого управління Головного управління Національної поліції в Луганській області та його слідчих підрозділів міст і районів області, представники прокуратури Луганської області, суддівського корпусу Луганщини та адвокати.