До уваги майбутніх курсантів

Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка надає допомогу кандидатам на навчання в заповнені он-лайн анкет для реєстрації та здійснює інформаційну підтримку при початковому збиранні документів згідно з нормативно встановленим переліком для формування особових справ для вступу на денну формування навчання за державним замовленням.

Перелік документів, необхідних для оформлення особової справи:

  • анкета кандидата на навчання;
  • шість фотокарток розміром 3*4 см без куточка, дві фотокартки розміром 3,5*4,5 (без головного убору, на матовому папері);
  • автобіографія;
  • копія паспорта громадянина України та реєстраційного номера облікової картки платника податків;
  • копія військового квитка/ посвідчення про приписку до призової дільниці чи посвідчення особи військовослужбовця (військовозобов’язаних або військово службовців);
  • свідоцтво про народження;
  • довідка про склад сім’ї, документи про розірвання шлюбу батьків (за наявності);
  • копія (ї) сертифіката (ів) зовнішнього незалежного оцінювання (за наявності). У 2019 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2017, 2018 та 2019 років, крім оцінок з англійської, французької, німецької та іспанської мов. Для вступу за спеціальністю 081 «Право» вступник має право подавати оцінку із сертифікатів 2018 та 2019 років з однієї з іноземних мов (англійська, німецька, французька або іспанська) на власний розсуд;
  • копія документа державного зразка про здобутий ступінь (освітній, освітньо-кваліфікаційний), на основі якого здійснюється вступ, і додатки до нього;
  • копія документа, який підтверджує право на спеціальні умови щодо участі в конкурсному відборі під час вступу (за наявності) тощо. Спеціальними умовами щодо участі у конкурсному відборі під час вступу для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти є: зарахування за співбесідою; участь у конкурсному відборі за іспитами та/або квотою-1.

Он-лайн Анкета кандидата на навчання в Луганському державному університеті внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка розміщена на офіційному веб-сайті університету у вкладці «Вступнику» https://osvita.np.gov.ua/index.php?r=anketa%2Fanketa