Конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників

Відповідно до положень Закону України «Про вищу освіту»,  Закону України «Про освіту», Положення про порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними контрактів (трудових договорів) Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка  оголошено конкурс  на заміщення посади професора кафедри юридичної лінгвістики та документознавства загальноуніверситетських  кафедр.

Кваліфікаційні вимоги до претендентів на заміщення науково-педагогічної посади:

науковий ступінь доктора (як виняток – кандидата) відповідної галузі наук та вчене звання, стаж науково-педагогічної роботи у ВНЗ третього та/або четвертого рівнів акредитації не менше десяти років, а також видані підручники, навчально-методичні посібники, інші наукові праці, проведення навчальних занять на високому науково-теоретичному рівні, підготовка науково-педагогічних кадрів.

Заяви подаються особисто кандидатом до відділу кадрового забезпечення. 

Особи, які бажають взяти участь у конкурсному відборі та не працюють в університеті, подають до відділу кадрового забезпечення заяву про участь у конкурсному відборі на ім’я ректора, до якої додаються такі документи: заповнений особовий листок з обліку кадрів; одну фотокартку розміром 4 x 6 см; копії документів про освіту, науковий ступень, вчене звання (засвідчені відповідно до чинного законодавства); список наукових праць, які свідчать про професійний рівень претендента; копію паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду; документи, які підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років (засвідчені згідно з чинним законодавством України копії дипломів, сертифікатів, свідоцтв, інших передбачених чинним законодавством України документів); згоду на обробку персональних даних; довідку про відсутність судимості.

Особи, які працюють в університеті, для участі в конкурсному відборі подають до відділу кадрового забезпечення  заяву на ім’я ректора, список наукових праць та звіт про наукову, педагогічну, методичну та виховну роботу за період, що передував конкурсу.

Термін подачі заяв на участь у конкурсі – до 10 січня  2019 року.

Телефон відділу кадрового забезпечення – (6452) 9-07-77