Книжкова виставка «Права людини понад усе»

До Всеукраїнського тижня права в загальній бібліотеці ЛДУВС імені Е.О. Дідоренка підготовлена тематична книжкова виставка «Права людини понад усе». Виставка  включає такі розділи: «Права людини в міжнародних актах», «Гарантії прав і свобод особи в системі чинного законодавства України» та «Поліція і права людини».

Курсанти, студенти, слухачі та викладачі вишу мають можливість ознайомитись з науковою, навчальною літературою та періодичними виданнями. Це насамперед Конституція України, науково-практичний коментар до Конституції України, Конституції зарубіжних країн, навчальний посібник Дудаш Т.І. «Практика Європейського суду з прав людини», в якому викладено питання функціонування  загальноєвропейської конвенційної системи захисту прав людини, збірник тез круглого столу, присвяченого річниці прийняття Загальної декларації прав людини, аналітичний звіт «Права людини в діяльності української поліції – 2017» тощо.

Також в рамках Всеукраїнського тижня права в загальній бібліотеці було проведено акцію «Подаруй книгу бібліотеці». Завдяки значним особистим внескам із власних джерел науковців та співробітників книжковий фонд бібліотеки університету поповнився різноманітною літературою.