Представник університету на престижному форумі долучився до обговорення актуальних проблем захисту прав людини

25 жовтня в м.Києв завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін, д.ю.н., професор Євген Письменський взяв участь у роботі VI Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми захисту прав людини, яка перебуває у конфлікті із законом, крізь призму правових реформ».

Співорганізаторами заходу виступили Інститут кримінально-виконавчої служби, Київський регіональний науковий центр НАПрН України та Пенітенціарна асоціація України. Представник ЛДУВС імені Е.О. Дідоренка виступив на заході із доповіддю «Кримінально-правові наслідки ухилення від покарання».

У межах конференції, за участю провідних українських і зарубіжних учених, а також практичних працівників, обговорювались питання формування та реалізації кримінально-виконавчої політики; державної політики у сфері забезпечення прав людини; захисту прав людини, яка перебуває в конфлікті із законом, та інших осіб; професійної діяльності та підготовки персоналу Міністерства юстиції України та ін.

Під час пленарного засідання для учасників конференції було презентовано новий підручник з кримінально-виконавчого права: Кримінально-виконавче право України: (у 2-х т.) / [Музика А.А., Конопельський В.Я., Письменський Є.О. та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. Є.Ю. Бараша. Київ : Нац. акад. внутр. справ, ФОП Кандиба Т.П. 2018.