Участь викладачів університету в науковому полілозі

У Харкові відбулась конференція «Фундаментальні проблеми кримінальної відповідальності» з нагоди 65-річного ювілею Ю.В. Бауліна. На заході проректор університету Микола Карчевський розкрив питання ефективності кримінально-правового регулювання в контексті нової технологічної реальності.

Завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін Євген Письменський виступив із доповіддю, присвяченою зарахуванню попереднього ув’язнення у строк покарання.

Учасниками полілогу обговорено широке коло загальних та спеціальних питань, що стосуються поняття, змісту, підстави, форми реалізації кримінальної відповідальності, проблем її виключення та звільнення від неї. Матеріали заходу надруковані в збірнику тез.