У ЛДУВС імені Е.О. Дідоренка вийшов друком практичний порадник

Завідувач науково-дослідної лабораторії з проблем попередження, припинення та розслідування злочинів територіальними органами Національної поліції України ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Олександр Дудоров підготував та опублікував практичний порадник, що містить роз’яснення із застосування кримінально-правових норм про статеві злочини: Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи (основні положення кримінально-правової характеристики) : практ. порадник / О.О. Дудоров; МВС України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. – Сєвєродонецьк : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2018. – 92 с.

У пораднику розкриваються основні положення кримінально-правової характеристики злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості особи (розділ IV Особливої частини КК України). Готуючи цю роботу, її автор виходив з того, що удосконалення кримінально-правової протидії злочинним посяганням на статеву свободу і статеву недоторканість особи є актуальною проблемою сьогодення, яка потребує вироблення соціально обумовлених, науково обґрунтованих рекомендацій, адресованих правозастосувачу з метою правильного й однакового застосування кримінального закону, який зазнав чималих змін у зв’язку з ухваленням Законів України від 6 грудня 2017 р. і 14 березня 2018 р.

Книга розрахована на викладачів, суддів, адвокатів і працівників правоохоронних органів, а також може бути корисною для курсантів і студентів закладів вищої освіти юридичного профілю.

З електронною версією порадника можна ознайомитись на офіційному сайті Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка в розділі «Видавнича діяльність».