Тези курсанта ЛДУВС імені Е.О. Дідоренка в збірнику доповідей міжнародної конференції

Вийшов друком збірник наукових статей Міжнародної науково-практичної конференції «Перспективні напрямки розвитку економіки, обліку, менеджменту та права: теорія і практика».

У виданні представлена робота курсанта 101 взводу Данила Беседи «Конституційні-правові засади взаємовідносин церкви і держави», науковим керівником якого є завідувач кафедри державно-правових дисциплін, д.ю.н. Володимир Нестерович.

Тематика конференції охоплює актуальні проблеми:  загальнотеоретичних питань правознавства; цивільних, господарських, екологічних та трудових правовідносин; права інтелектуальної власності та інформаційного права; розвитку адміністративного та митного права в Україні та світі тощо.

Видання розраховане на науковців, викладачів, працівників органів державного управління, студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, докторантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності.