Вийшло друком навчальне видання співробітника університету

Доктором юридичних наук, доцентом, завідувачем кафедри державно-правових дисциплін ЛДУВС імені Е.О. Дідоренка Володимиром Нестеровичем підготовлено та видано Практикум з Конституційного права України.

У практикумі викладено різної форми, змісту та ступеня складності задачі, вправи та творчі завдання з Конституційного права України, які можуть бути використанні під час аудиторної та самостійної роботи для закріплення набутих у ході навчального процесу теоретичних знань, для вироблення алгоритму юридичної кваліфікації в умовах конкретно поставленого практичного завдання та уміння правильно й ефективно застосовувати конституційно-правові норми з правовими нормами галузевого законодавства при вирішенні типових і нестандартних правових ситуацій.

Навчальне видання містить методичні поради, правила та рекомендації, які дозволять вірно підійти до розв’язання того чи іншого виду завдання самостійної роботи з конституційного права.