Початок навчально-екзаменаційної сесії на заочному відділені

З 9 січня в Луганському державному університеті внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка розпочалася зимова екзаменаційно-залікова сесія. Більш ніж 100 слухачів та студентів 1 та 2 курсів, які навчаються за напрямом підготовки  «Право» успішно демонструють високий рівень засвоєння певного теоретичного матеріалу та уміння аналізувати, синтезувати й оцінювати подану інформацію.

 «Висококваліфікований професорсько-викладацький корпус, потужна матеріальна й інформаційна бази, інноваційні технології навчання створюють усі необхідні умови для отримання освіти, яка відповідає сучасним стандартам. Всім відомо, що випускники цього вишу успішно реалізують себе в царині юриспруденції, є конкурентоспроможними й мобільними на ринку праці. Тому ми докладаємо багато зусиль в навчанні, щоб бути гідними вихованцями університету», – зазначив слухач 1 курсу вишу Микола Микуляк.

Сесія триватиме 2-3 тижні. В  міжсесійний період для слухачів та студентів будуть проводитися групові або індивідуальні консультації за графіком з застосуванням технології дистанційного навчання.