Корисне видання для практиків, науковців та студентів

Нещодавно у видавництві «Дакар» вийшла корисна книга для практиків, науковців та студентів – «Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України: Злочини проти власності» за редакцією доктора юридичних наук, професора, заслуженого юриста України Хавронюка М. І.

До складу авторського колективу увійшли представники науково-педагогічного складу Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка: проректор, доктор юридичних наук, професор Карчевський М.В., провідний науковий співробітник науково-дослідної лабораторії правових та організаційно-тактичних проблем оперативно-розшукової діяльності, доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Дудоров О.О., науковий співробітник науково-дослідної лабораторії правових та організаційно-тактичних проблем оперативно-розшукової діяльності, кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник Калмиков Д.О.

Книга містить коментар до положень Кримінального кодексу України, що передбачають відповідальність за злочини проти власності та суміжні злочини, а також рекомендації щодо методики розслідування цих злочинів.