Всеукраїнська науково-практична конференція, проведена ЛДУВС ім. Е.О.Дідоренка, об’єднала науковців та практиків у вирішенні актуальних проблем діяльності судових і правоохоронних органів

19 травня у м.Сєвєродонецьк відбулась Всеукраїнська науково-практична конференція “Актуальні питання кримінального права, процесу і криміналістики, удосконалення діяльності судової і правоохоронної систем”, присвячена пам’яті професора М.Й.Курочки. Організатором наукового заходу виступив Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. Захід об’єднав зусилля науковців і практичних працівників правоохоронних органів  у розв’язанні актуальних питань кримінального провадження, криміналістики та діяльності судових і правоохоронних органів України.

   

У  конференції взяло участь більше 100 учасників, зокрема, представники Луганської обласної державної адміністрації, Головного управління Національної поліції в Луганській області, Головного слідчого управління Національної поліції України, Національного антикорупційного бюро України, Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України, прокуратури Луганської області, апеляційного суду Луганської області, Управління Служби безпеки України в Луганській області, Апарату Верховної Ради України, Київського НДІСЕ Міністерства юстиції України, адвокатури, нотаріату та багато інших.

 

Надзвичайно широким стало представництво ВНЗ та науково-дослідних установ юридичного профілю, серед яких слід відзначити фахівців Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Національного університету «Одеська юридична академія», Національної академії внутрішніх справ, Львівського державного університету внутрішніх справ, Харківського національного університету внутрішніх справ, Донецького юридичного інституту МВС України, Запорізького національного університету, Східноукраїнського національного університету імені  В. Даля, Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса,Національної академії правових наук України, Академії адвокатури України, Національної академії прокуратури України, Національної академії СБУ, Одеського державного університету внутрішніх справ, Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, Бердянського державного педагогічного університету, Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, Державного науково дослідного інституту МВС України, Національного технічного університету України «КПІ» ім. Ігоря Сікорського, ДВНЗ «Національний гірничий університет», Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького та інших.

 

Сучасні проблеми наук кримінально-правового циклу та  шляхи їх вирішення розкрив у своїй доповіді ректор Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, доктор юридичних наук, професор Комарницький Віталій Мар’янович.

  

Начальник Головного управління Національної поліції в Луганській області, кандидат юридичних наук, доцент Коміссаров Сергій Анатолійович присвятив свій виступ проблематиці доказування в кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених у районі проведення АТО. Прокурор Луганської області, почесний працівник прокуратури України Янко Володимир Михайлович проаналізував кримінально-правові засади протидії злочинам проти основ суверенітету українського народу, акцентувавши увагу на конкретних заходах щодо підвищення ефективності взаємодії правоохоронних органів в цій сфері.

Заступник голови апеляційного суду Луганської області Кострицький Віталій Володимирович торкнувся проблемних питань судового розгляду справ, пов’язаних із сепаратизмом і тероризмом, а також окреслив законодавчі новели кримінальної відповідальності за підкуп виборця, учасника референдуму.

    

Завідувач кафедри професійних та спеціальних дисциплін Луганського держав¬ного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, кандидат юридичних наук, доцент Іваницький Сергій Олександрович висвітлив основні віхи життєвого та професійного шляху Курочки Миколи Йосиповича – видатного керівника, прокурора та науковця, розкрив особливу роль цієї масштабної особистості в історії прокуратури Луганської області та Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка.

Завідувач кафедри правознавства Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України Розовський Борис Григорович у своїй доповіді розглянув особливості праворозуміння в Україні та за кордоном, наголосивши на необхідності більш гнучкої адаптації права до суспільних відносин, що швидко змінюються.

  

Завідувач кафедри кримінального права та правосуддя Запорізького національ¬ного університету, доктор юридичних наук, професор, заслу¬жений діяч науки і техніки України Дудоров Олександр Олексійович розкрив співвідношення дій з організації фінансової піраміди та шахрайства.

 

Заступник начальника відділу Головного слідчого управління Національної поліції України, кандидат юридичних наук, доцент Литвинчук Олександр Іванович зупинився на проблемних питаннях, які виникають у працівників національної поліції під час розгляду заяв та повідомлень про кримінальні правопорушення. Професор кафедри кримінально-правових дисциплін Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України Руденко Микола Васильович розкрив нормативний зміст терміна «органи правопорядку», вживаного в пункті 2 статті 131-1 Конституції України.

   

Професор кафедри кримінально-правових дисциплін та судових експертиз Донецького юридичного інституту МВС України, доктор юридичних наук, доцент Одерій Олексій Володимирович ознайомив присутніх із досвідом Китайської Народної Республіки щодо підготовка кадрів для правоохоронних органів. Детектив Національного антикорупційного бюро України, кандидат юридичних наук, доцент Мельник Руслан Іванович висвітлив проблеми законодавчої регламентації та практичної реалізації такого стандарту професійної діяльності представ-ників судових та правоохоронних органів, як доброчесність.

Під час пленарного та секційних засідань було проголошено багато інших цікавих та змістовних доповідей, напрацьовано конкретні рекомендації щодо вирішення нагальних проблем правозастосовної практики. За результатами наукового форуму буде видано збірник матеріалів конференції.

(ВІДЕО  YouTube https://www.youtube.com/watch?v=QU28CTsTWJk&t=5s; ТК “ЛОТ” http://lot.lg.ua/news/v-luganskom-universitete-vnutrennix-del-proshla-konferenciya-po-voprosam-pravosudiya#)