Університет отримав книги від незалежного експерта у галузі судоустрою і статусу суддів Олени Овчаренко

Монографія «Теоретико-прикладні проблеми інституту юридичної відповідальності судді» (Юрайт, 2017.-624 с.) кандидата юридичних наук, доцента, незалежного експерта у галузі судоустрою і статусу суддів Олени Овчаренко присвячена актуальній для правової науки та юридичної практики проблемі – інституту юридичної відповідальності судді.

У ній досліджується правова природа, сутнісні ознаки, мета й завдання цього інституту, а також аналізуються процедурні аспекти застосування заходів юридичної відповідальності до суддів з точки зору таких фундаментальних правових принципів, як верховенство права, справедливість, належне судочинство й незалежність судової влади. Сформульовано науково обґрунтовані висновки і пропозиції з удосконалення чинного законодавства, яке впорядковує процедуру й підстави відповідальності судді.

Видання рекомендовано до друку вченою радою Луганського державного університету внутрішніх справ ім.Е.О.Дідоренка. Книга розрахована на наукових і практичних працівників, аспірантів, студентів юридичних ВНЗ.